ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพยุง ตั้งสมบูรณ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริการ
กลุ่ม / แผนก : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม :