ชื่อ - นามสกุล :นางอลิษา หลาบหนองแสง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :