ชื่อ - นามสกุล :นางแว่นคำ ขยันสการ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :