ชื่อ - นามสกุล :นายพิเชษฐ์ ส่งสุข
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม :