หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โดย : destiny7
อ่าน : 603
ศุกร์์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

(2 ธันวาคม 2559) นายจริศักดิ์ ศรีทองคำ ผู้อำนวยการฯ และนางธิษารัตน์ หล้าพรหม รองผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในทุกวันศุกร์ ในชั่วโมงคุณธรรม ซึ่งในสัปดาห์นี้ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ยาว และนั่งสมาธิ